TERMENI ȘI CONDIȚII

DEFINIȚII

Termenii şi condiţiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activitaţilor de promovare şi vânzărilor de bunuri şi servicii de către Școala de Reiki şi orice alt partener cu care acesta are contract în acest sens (Partenerii), prin intermediul magazinului online carticursurireiki.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică). Termenii şi condiţiile generale pot fi modificate oricând de către Școala de Reiki şi/sau Parteneri sub condiţia respectării prevederilor legale.
Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul inţeles:

WEBSITE/SITE (carticursurireiki.ro): reprezintă website-ul care are adresa de internet www.carticursurireiki.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informaţiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate şi promoţii/campanii de informare/promovare pentru acestea, desfăşurate de către carticursurireiki.ro.

PRODUSE şi SERVICII: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate pe website şi în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

SPECIFICAŢII: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în carticursurireiki.ro precum şi în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producator, sau de către utilizatori/cumpărători, sau aşa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează carticursurireiki.ro, în orice scop şi care a acceptat TERMENII şi CONDIŢIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR: Școala de Reiki.

PRODUCĂTOR: orice entitate - persoană fizică, juridică sau de altă natură - care produce bunuri și/sau servicii pe care Vânzătorul le afișează spre vânzare pe Website.

CUMPĂRĂTOR: persoana care navighează pe Website și care emite o Comandă prin intermediul său.

COMANDĂ: o operație electronică ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri şi Servicii în schimbul unei donații.

CONTRACT: o Comandă confirmată de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi alte drepturi asociate, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

MĂRCI INREGISTRATE: reprezintă marcile inregistrate ale Școlii de Reiki sau care sunt utilizate de Școala de Reiki cu respectarea Legii 84/1998 privind mărcile şi indicațiile geografice

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea Website-ului intr-un mod contrar scopului declarat şi practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Website-ului, proprietarilor/titularilor legali ai acestuia şi oricărui alt partener cu care există contract în acest sens.


Continutul site-ului carticursurireiki.ro

Informatiile prezentate pe carticursurireiki.ro au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vanzator, fara o anuntare prealabila.

Descrierile produselor și serviciilor pot fi incomplete insa Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante astfel incat acestea să fie utilizate în parametrii pentru care au fost achiziționate.

Imaginile produselor și serviciilor sunt prezentate pe Website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor şi design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc şi starea produselor afișate, se pot obține contactând Vânzătorul prin email / telefon la datele de contact din secțiunea Contact a Website-ului.


Promoții şi campanii

Promoțiile şi campaniile prezentate pe Website sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare şi în regulamente, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.


Prețurile produselor

Produsele și serviciile existente pe Website sunt oferite pe baza unei donații minime pe care Cumpărătorul va trebui să o efectueze după finalizarea Comenzii, în vederea intrării în posesia lor. Cumpărătorul va accepta faptul că va fi contactat de către Vânză tor, după plasarea Comenzii, pentru a i se furniza datele necesare efectuării donației.

DONATIILE dumneavoastra ne sunt de folos pentru sutinerea activitatii Scolii de Reiki si pentru traducerea din limba japoneza si engleza a unor carti fundamentale pentru Traditia Usui Reiki Ryoho!


Comenzile

Prin lansarea unei Comenzi telefonice sau electronice pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din urmatoarele informații:

a. Comanda/Precomanda şi condițiile sale specifice;
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a Termenilor Comenzii din partea Cumpărătorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se considera finalizată atunci cand exista o confirmare electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Cumpărătorul acceptă şi consimte că nu există contract în lipsa confirmării comenzii emise de Vânzător.
Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

In cazul epuizării stocului inainte de finalizarea comenzii şi lipsei unei alternative la produsul comandat, Comanda poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vânzător, dar nu inainte de anunțarea Cumpărătorului despre această stare de fapt.

Precomanda reprezintă o Comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat şi poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va avea aceiași pași ca şi o Comandă normală, singura diferență fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului şi va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii precum şi în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare şi prețul produsului ceea ce îi dă dreptul Vânzătorului să modifice în orice moment şi unilateral aceste informații în Website.

nzătorul are dreptul să modifice şi condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect şi a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.

Vânzătorul nu este considerat culpabil şi nu i se pot imputa penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii, dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.

Cumpărătorul are dreptul de a renunța în orice moment la o precomandă iar dacă aceasta fost deja achitată, suma respectiva îi va fi returnată integral.


Contractul la distanță

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii şi implicit Contractului şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor dupa livrare, în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.


Plata

Intrarea în posesie a Produselor sau accesul la Serviciile achiziționate se va realiza după ce Cumpărătorul va efectua o donație de cel puțin suma afișată de către Website în momentul confirmării Comenzii. Metodele de plată oferite necesită Cumpărătorul să ia măsuri pentru efectuarea donației în afara Website-ului, iar acest lucru va face ca și intrarea în posesia lor să se efectueze cu o oarecare întârziere, in funcție de viteza cu care Vânzătorul poate confirma încasarea sumei de bani. Nu există metode de plată automate prin care Cumpărătorul să poată intra în posesia Bunurilor și/sau Serviciilor imediat după achiziționare.

DONATIILE dumneavoastra ne sunt de folos pentru sutinerea activitatii Scolii de Reiki si pentru traducerea din limba japoneza si engleza a unor carti fundamentale pentru Traditia Usui Reiki Ryoho!


Livrarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor livrate.

Termenele de livrare variază de obicei între 2 şi 5 zile lucrătoare, în funcție de locul produselor şi de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăsi 5 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv cazurile legate de aprovizionare, asa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv. Penalitățile sau dobânzile sunt excluse.


Acceptarea şi transferul de proprietate

Acceptarea va fi facută atunci cand Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comandă.
În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor şi Serviciilor conform legislatiei în vigoare pe teritoriul României la data incheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor de natură fizică sau a suporturilor fizice pe care se livrează produsele electronice (incluzând, dar fără a se limita la, DVD-uri, memory-stick-uri, etc.) va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (intelegand prin finalizarea livrării - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Indiferent de tipul de Bun sau Serviciu achiziționat, conținutul acestora rămâne în proprietatea Vânzătorului chiar și după ce livrarea s-a finalizat. Prin conținutul Bunurilor sau a Serviciilor se înțelege conținutul cărților - atât texte cât și elemente grafice, conținutul audio-vizual al produselor audio/video sau conținutul audiovizual al transmisiunilor live la care Cumpărătorul are acces.


Returul produselor

Datorită naturii produselor și serviciilor oferite de carticursurireiki.ro, Cumpărătorul ia cunoștință și acceptă faptul că produsele livrate sau în curs de livrare NU pot fi returnate. Odată finalizată o Comandă prin efectuarea livrării, aceasta rămâne definitivă. Cumpărătorul este sfătuit să obțină toate detaliile produselor sau serviciilor comandate înainte de a efectua comanda, pentru a se convinge de luarea deciziei cumpărării.


Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/ Cumpărătorului cu carticursurireiki.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din sectiunea de Contact în funcție de specificul comunicării şi prin postarea opiniilor vizavi de produse în zonele de comentarii produse.

Carticursurireiki.ro isi alocă dreptul neopozabil să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresări ce contin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.
Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către acesta. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu ofera un minim de informații (cel putin număr de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia şi ii dă dreptul acestuia din urmă sa nu răspunda la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile inregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării carticursurireiki.ro din orice motive, precum şi pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.


Frauda

Utilizatorul se obliga să acceseze şi sa utilizeze Website-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutului site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-ul, va fi considerata o tentativă de fraudare a site-ului si va da dreptul carticursurireiki.ro de a solicita organelor competente punerea in mișcare a cecetarii penale impotriva aceluia sau acelora care au incercat aceste fapte.


Forță majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților şi care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din România aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forță majoră.


Legea aplicabilă şi Jurisdicția

Prezentul document este supus legii din România.
Eventualele litigii aparute intre carticursurireiki.ro şi Utilizatori / Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta rezolvare nu va fi posibilă, vor fi solutionate de instanțele judecătoresti române competente.